Erik Holmstedt

Inriktad på redaktionella och kommersiella uppdrag. Uppdragsgivare är tidskrifter, arkitektbyråer, myndigheter, organisationer och företag. Bosatt i Luleå och har Norr- och Västerbotten som mitt geografiska arbetsfält. Egna projekt för utställningar och böcker är en viktig del i min fotografiska verksamhet.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt