Fotoförfattarna

Foto: Eva Lie, stipendiat 2017Stipendiet består av två eller fyra veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem samt 4000 kr respektive 6000 kr för resa/uppehälle. Jury består av Fotoförfattarsektionens styrelse.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt