Jubileumsmagasinet: Fotobokspriset 20 år

Tove Falk Olsson från Fotoförfattarna var redaktör och Sara Rapp Acedo stod för formgivningen. Magasinet ger med sina 66 sidor en fin överblick över 20:års svensk fotoboksutgivning.

Om magasinet:
Magasinet är på 66 sidor i färg och svartvitt och innehåller ett 70tal bilder samt text av Niclas Östlind
Mått: 24,5cm x 33cm 
Vikt: 350 gram  
Upplaga: 1000
ISBN: 978-91-639-0325-0
Utgivningsår: 2016 

Magasinet är gratis men du får betala för porto och omkostnader.
Betala in 50 kronor (inklusive 25 % moms om 10 kr) till Bankgiro 274-9075 och ange "Magasin Förnamn Efternamn".
Maila sedan namn och postadress till hanna@sfoto.se så postar vi magasinet direkt. 

www.svenskafotobokspriset.se

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt