Fotoförfattarna

Med det här magasinet vill vi bredda samtalet om fotoboken. Förutom att presentera årets vinnare och de nominerade böckerna har vi bjudit in skribenterna Susanne Fessé, Linda Bergman och Björn Larsson från nättidskriften VERK. Deras texter ger olika ingångar till fotoboken och berör i viss mån även några av de nominerade böckerna. Texterna är inte avsedda att speciellt behandla årets nominerade böcker, utan ska i första hand diskutera fotoboken i ett vidare perspektiv. På så sätt kan vi bredda och fördjupa intresset, tankarna och kunskapen om fotoboken både som idé och som genre.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt