WALK WITH ME

Under tjugo år, med kameran på axeln försökte jag fånga ögonblick och glimtar av liv. Inspirerad av humanistisk fotografi och strövtågsfotografi som skildrar vardagen med realism och poesi. Jag tog del av vad som hände omkring mig genom att ta bilder. Därför kallar jag mina bilder för fotografiska anteckningar.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt