Strömsbergs Bruk mitt i tiden

Boken handlar om Strömsbergs bruk i norra Uppland. Bruket startades av en tidig entreprenör, Welam Wervier.
Det började med muskötplåtar till Söderhamns gevärsfaktori. Året var 1643 och en ny hytta och smedja anlades vid Tämnarån. Bruket fick namnet Strömsberg och i dag är detta ”Upplands vita bruk” som en uppslagen lärobok i järnhantering. Alla delar av det gamla vallonbruket är bevarade till eftervärlden. Strömsbergs intressanta historia blir levande i text och bild.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt