Rönnbäcknäset / Dahksnjuana

Fotografier från det område där gruvprojektet Rönnbäcken har beviljats tillstånd för storskalig nickelbrytning med avfallsdeponi i Umeälvens avrinningsområde. Området utgör traditionellt samiska åretruntmarker där gruvbrytning skulle innebära en oåterkallelig inverkan på natur, människor och vatten. Inledande text av Marie Persson Njajta.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt