Remediation

Remediation är ett konstnärligt verk i bokform som ger utrymme för reflektion över exploateringens konsekvenser för människa och miljö – men som också visar på hur naturens egna lösningar kan användas för att bekämpa miljöförstöring.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt