Phone diary XIV

Phone Diary XIV är en bok med bilder ur min mobiltelefon.
Vi lever idag med ett stort flöde av bilder som vi ofta betraktar på skärm.
I denna bok har jag samlat 136 bilder i tryckt format.
Boken är utgiven på eget förlag, Jerker Anderssons förlag.
Tidigare utgivning, Phone diary XIII, 2014.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt