Out of Necessity #2

I Out of Necessity 2 berättar nio fotografer sin egen, visuella historia om Stockholm. Boken är ett försök att tänja på gränserna för det visuella narrativet för att nå verkligheten bortom det förväntade.

Jag undrar om det är så att fotograferandet är nödvändigt därför att det på ett unikt sätt sammanställer seende och skapande. För är inte fotografiet på en och samma gång en upptäckt av någonting som redan finns och en skapelse av fotografen?

Leslie Defte Dahlman

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt