Nativ Plants, Invasive Plants

Ett herbarium i Kairo, en kolonilott i Göteborg, båda samlade i en bok. Med bilder och text knyts dessa platser samman, samtidigt som skillnaderna blir tydliga. Boken har sin utgångspunkt i den svenska botanisten Vivi Täckholms arbete. Täckholm valde Kairo som sin hemstad och arbetade i en botanisk tradition med mycket gamla anor. Dialogen fortsätter vidare i bokens uppbyggnad, där det engelska språket råder i ett tyskt pappersformat men i en arabisk struktur.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt