Med vingar längs Vindelälven

Boken tar alla med på en resa i tid och rum längs Sveriges första nationalälv, där kampen om älven och utbyggnadsplanerna under 1960-talet.
En kamp som Evert Taube gav sig in i och skrev sin sång Änglamark.
7 samebyar sin verksamhet. I boken möter du samernas traditioner, möten med människor, byarnas historia
Inbunden 324 sidor, Svensk och engelsk text format 28x28 cm DVD-film i pärmen

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt