Luleälven - möten i norr

I Luleälven – möten i norr vill författarna och fotografen ge sin bild av Luleälven och dess avrinningsområde. Utgångspunkten är personliga intryck från möten med människor, kultur och natur under resor och vandringar i området, men de har också med sig erfarenheter från sina yrkesliv.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt