Korrespondenz

“Korrespondenz” bygger en rak korridor från andra världskriget till vår samtid. Genom den projiceras dåtiden och vi ser tyska soldater på permission. Och vi ropar till dem våra alltmer desperata frågor: “Kommer även vi att låta det hända?” “Saknar vi förmågan att lära av historien?”

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt