Annotationsbok

Annotationsbok är en poetisk fotografisk resa i gränslandet mellan våra minnen. 
Tobias Hultén undersöker i sin andra fotobok hur vi skapar våra minnen och 
hur vi kopplar minnen till fotografier.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt