Förlag: Eget

Att ge ut boken själv har många fördelar. Hur vill du arbeta? Self-publishing med digitaltryck i små upplagor och internationell spridning via mer eller mindre färdiga koncept eller ge ut på eget förlag och trycka med klassisk offset för större upplagor?

Du bestämmer själv över hur du vill ha det. Men det är en sak att vara fotograf och producera innehållet till en bok och man kan känna sig rätt "färdig" när bildmaterialet är klart. Fast det är ändå bara första ledet i förlagsarbetet, som också innebär ett ekonomiskt risktagande.

Trycker du digitalt? On-demand? Trycker du större upplaga direkt? Hur finansierar du tryckkostnaden? Det är bara möjligt att söka efterhandsstöd hos Kulturrådet. Det betyder att du måste räkna med att finansiera produktionskostnaderna på annat sätt.

Hur avtalar du om upphovsrätt för ev. texter?
Behöver du korrekturläsare?
Översättare?
Avtal med formgivare?
Vilken administration är nödvändig?
Behövs förlagsnamn?
Vilken tillgänglighet måste förlaget ha?
Vem tar hand om beställningar?
Vilka målgrupper är intressanta?
Var ska boken finnas att köpa?
Vilken upplaga ska den ha?
Hur ska marknadsföringen gå till?
Var ska du förvara pallarna med böckerna som kommer från binderiet?
Finns lagerplats eller måste denna hyras?
Ska du själv packa? F
inns färdigt emballage att köpa eller behöver du beställa emballage?
Sköter en distributör lagerhållning och packning?

I Eget förlag-pdf har vi listat många frågor som man behöver ta ställning till om man vill ge ut boken själv på eget förlag. Där kan du läsa om F-pris, resonemang om ekonomi, juridisk form för förlaget, ISBN-nummer och EAN-kod.

Företagsregistrering    www.verksamt.se
EAN-kod                      www.gs1.se/sv/Streckkoder/10-steg-till-en-streckkod
ISBN-nummer              www.kb.se/isbn-centralen
Litteraturstöd                www.kulturradet.se/sv/bidrag/litteratur/Litteraturstod
Patentskydd                 www.prv.se

Bifogade filer: 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt