Författarpenning och stipendier

Om du har gjort en bok och denna finns på folk och skolbiblioteken kan du få författarpenning och stipendier från författarfonden.

Författarpenning är en individuell ersättning baserad på biblioteksutlåningen och för nyttjande av referenslitteratur.

För att som fotograf få del av ersättningen måste du vara stadigvarande bosatt i Sverige. Ditt namn måste finnas på titelsidan och då som upphovsman till verket.  Det räcker alltså inte att fotografens namn finns vid bilderna eller i en bildförteckning eller i kolofon. Det är endast titelsidan som gäller. 

Kriterierna för att få stipendier är många samverkande. De viktigaste är kvalitet och produktion. Det tas också hänsyn till debutår, hur länge du varit verksam, senast publicerade verk och motiveringen i ansökan.

Varje sökande får en personlig handläggare. När det gäller korttidsstipendierna är din senaste bok viktig. Vid beredningen av sökande som konkurrerar om långtidsstipendier och garanterad författarpenning, läses hela författarskapet in, ibland av flera handläggare. Det finns många olika skäl till att en ansökan inte blir beviljad. Den ställs alltid i relation till de andra ansökningarna vid varje ansökningsomgång. Även om alla kriterierna uppfyllts för att få stipendier så finns det inte alltid utrymmen åt alla, någon måste då stå över.

Du som sökt tidigare men inte fått stipendium bör söka igen. Du som söker nu och inte heller får något bör också söka igen.

I relation till det antal fotografer som gör bilder i böcker så är ansökningarna få. Därför, sök stipendier.

Se även Sveriges författarfond, www.svff.se

Bifogade filer: 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt