Författarfondens arbetsstipendium

Sveriges författarfonds stipendier

Den stundande våren 2018 är som alla vanliga vårar ansökningstid för särskild biblioteksersättning och arbetsstipendier ur författarfonden (gäller författare, översättare, tecknare och fotografer), med sista ansökningsdag den 1 mars 2018.

Ansökningstiden börjar den 1 februari - då kommer det att finnas aktuell information och ansökningsblanketter på Författarfondens hemsida samt vara möjligt att söka genom deras e-tjänst.

Särskild biblioteksersättning:
Femåriga, treåriga och ettåriga arbetsstipendier (författare, översättare, tecknare och fotografer) 
Ansökningstid: 1 februari – 1 mars
Planerad beslutsdag: 4 juni

Bidrag för resor och internationella utbyten:
För författarfondens samtliga yrkeskategorier/genrer
Ansökningsfrister: 1 februari, 3 april samt 1 juni.
Beslut: 14 februari, 13 april samt 14 juni. 

Har du sökt tidigare utan att ha fått stipendium så försök igen. 

Konkurrensen är hård, men ge aldrig upp!

Mer information och ansökningshandlingar finns hos Författarfonden. 
Se även bifogad PDF med information från Författarfonden.  

Tidningen f

Fotografisk tidskrift

Fotografisk Tidskrift
Hornsgatan 103 10 trappor
117 28 Stockholm

Senaste nytt