Foto: Truls Nord

Truls Nord/ Nacka Konsthall

2018-01-202018-03-11
Nacka Konsthall, Nacka

Truls Nords utställning Expansion öppnar lördag 20. januari kl 13.00 i Nacka konsthall (Dieselverkstaden) i Sickla, Stockholm. Ca kl 13.30 framför jazzbassisten Torbjörn Zetterberg en improvisation till verket Länet. Läs mer

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt