Foto: Tomas Giljam

Tomas Gilljam/ Dunkers Kulturhus

2017-05-192017-08-20
Dunkers Kulturhus, Helsingborg

Keep the storm at bay – Tomas Gilljam
19 maj – 20 augusti 2017

Vernissage torsdag 18 maj 17:00 – 19:00

Keep the storm at bay är ett videobaserat projekt som sätter relationen mellan människa, natur och historia i fokus.

Allt utgår från två liknande fotografier, ett från 1931 och ett från 1962. Två personer befinner sig vid ett tält i skogen och arbetar med att försöka återskapa situationen som fotografierna avbildar. De misslyckas ständigt. Ett fiktivt filmteam träder in, de korrigerar och instruerar. De börjar om.

Tomas Gilljam undersöker samhällets och individens behov av repetition och kontroll i försök att skapa trygghet. I senare arbete har han fokuserat på hur användningen av dessa aktiviteter snarare tycks urholka en trygghet istället för att befästa den.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt