Kodak återupptar tillverkningen av Ektachrome

I samband med att moderföretaget återupptar tillverkningen av Super-8 kameror bestämde man sig också för att återuppta tillverkningen av diafilm för Super-8. Efter en marknadsundersökning av Kodak Alaris beslutade de att det fanns utrymme också på stillbildsmarknaden för en diafilm. Det är Ektachrome med en känslighet på 100 ISO som nu ska börja tillverkas och förväntas nå ut på marknaden under senare delen av 2017. Det är bara som småbildsfilm som filmen kommer att säljas.

Reaktionerna på webben har varit mycket positiva bland de som fortfarande fotograferar på film. Hittills är det bara Fujifilm som tillverkat diafilm och man välkomnar att konkurrensen ökar inom detta segment. Många har dock frågat efter Kodachrome, som slutade att tillverkas 2009. Med tanke på den komplicerade framkallningsprocessen som dessa filmer hade är det inte så troligt att tillverkningen av Kodachrome kommer att återupptas.

Läs mer…

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt