Foto Nils Strindberg

Se världen/ Tekniska museet

2017-10-252017-12-31
Tekniska museet, Stockholm

Att se världen – den fotograferande människan

Upptäck fotoutrustning, kameror och mikroskopiska instrument som revolutionerat fotografin. Ta en old time-selfie i fotoateljé anno 1890 och upplev fotografier och livsöden från 175 år tillbaka i tiden. Läs mer: https://www.tekniskamuseet.se/pa-gang/vernissage-att-se-varlden-175-ar-a...

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt