Så maskar du dina kanter

Som jag har skrivit om vid flera tillfällen, skärper jag oftast bilden tre gånger i mitt arbetsflöde: en gång vid råkonvertering, en gång för att lyfta fram bildens viktiga delar och till slut en gång för utskriften. För att inte bilden ska bli överskärpt är det viktigt att varje skärpningsomgång görs riktigt försiktigt. När jag ska skärpa fina detaljer i en bild använder jag därför ofta en kantmask, en mask som bara släpper fram skärpningen i bildens detaljer och skyddar släta, jämna ytor för skärpningen. Jag har skrivit om kantmasker en gång tidigare (F nr 3/2014), men den gången använde jag masken för att skydda skarpa kanter i en bild som hade höga mängder av brus.

Att ta fram en kantmask innebär visserligen rätt många steg, men är inte alltför svårt. Enklast är det om du spelar in ett makro, som innehåller alla stegen. Du kan också ladda hem och använda det makro som du kan ladda hem längst ner på denna sida.

Du börjar med att skapa en sammanslagning av din bild. Har din bild bara ett lager, använd snabbkommandot ⌘/ctrl + J. Har din bild flera lager, markera det översta lagret och använd sedan snabbkommandot ⌘/ctrl + skift + alt + E. Du får ett nytt lager, som består av all den information som finns i de underliggande lagren. 

På detta nya lager ska du nu använda filtret Hitta kanter (Filter > Stilisera > Hitta kanter). Bilden omvandlas till en svartvit bild, som är vit i bildens jämnare partier och svart där det finns tydliga konturer i bilden. Om jag skulle använda detta lager som en mask skulle den därför skydda konturerna och släppa igenom påverkan i de släta, jämna partierna. För att få den mask jag vill ha inverterar jag därför detta lager med snabbkommandot ⌘/ctrl + I. 

Den linje som skapades av filtret är väldigt tunn. För att öka bredden på linjen använder jag gaussisk oskärpa (Filter > Oskärpa > Gaussisk oskärpa). Hur mycket oskärpa jag lägger på beror på hur fina detaljer som bilden innehåller. Ju finare detaljer, desto lägre radie på oskärpan. För bilden som illustrerar denna artikel har jag valt en radie på 2 pixlar, eftersom den innehåller så mycket fina detaljer. I bilder med grövre detaljer kan jag gå upp till 5–6 pixlars radie.

Direkt efter det att lagret har gjorts oskarpare ska kontrasten höjas. På så sätt kommer mer av skärpningen att synas. Jag gör detta genom att använda Nivåer, enklast genom snabbkommandot ⌘/ctrl + L. Genom att dra i den svarta triangeln under histogrammet åt höger kommer masken att bli svartare, det vill säga att en mindre del av bilden kommer att påverkas. Motsatsen gäller för den vita triangeln. 

Efter det att ditt lager har justerats är det dags att förvandla lagret till en markering. Gå till kanal-panelen och klicka på RGB-kanalen, samtidigt som du trycker ner ⌘/ctrl-tangenten. Spara den markering som du nu skapat (Markera > Spara markering). Avsluta denna del med att slänga det lager som du har använt för att göra markeringen. Skapa nu ett nytt lager som du ska lägga din skärpa på. Har du bara ett lager i din bild, använd snabbkommandot ⌘/ctrl + J. Har du flera lager, markera det översta lagret och använd snabbkommandot ⌘/ctrl + skift + alt + E. Aktivera sedan din markering genom att ⌘/ctrl-klicka på den sparade markeringen. Den hittar du i kanalpanelen. 

 Bilden har bara fått en grundskärpning i råkonverteraren.

Samma bild, men nu i ett utsnitt vid 100%.

Du har nu ett lager med en markering som skyddar alla släta, jämna partier. Det gör att du kan skärpa bilden med högre värden utan några negativa effekter. Själv använder jag Smart skärpa (Filter > Skärpa > Smart skärpa). Radien väljer jag efter hur fina detaljer som bilden innehåller. Ju finare detaljer, desto lägre värde på radien. Sedan justerar jag mängden till dess att jag får en bra effekt. För att ha koll på detta ser jag till att bilden visas vid 100 % skärmvisning.

Efter det att skärpningen gjorts med kantmasken aktiv får bilden detta utseende. I många fall målar jag masken svart i de partier som jag inte vill skärpa extra. De partier som fått den extra lilla skärpningen lyfts då fram i bilden.

Samma bild som ovan, men här visad vid 100%.
Bifogade filer: 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt