Ur boken Purity av David Magnusson

David Magnusson: "Jag blev tagen av mina egna fördomar”

David Magnussons bok Purity är hans allra första fotobok, och projektet är också hans första ensamutställning. Så han tycker att nomineringen är ”jätterolig” men han är noga med att understryka att han inte gjort boken ensam. Det är många som ska lyftas fram – formgivaren Patric Leo, textredaktörerna Charlotta Broady och Mattias Abrahamsson, Anna Lilius som producerade projektet, och om plats fanns skulle han vilja räkna upp dem på repro också.

 
Foto: David Magnusson. 

– Det har varit väldigt kul att så många människor är involverade. Det är roligt att alla kan fokusera på det de är bäst på, säger han.

Projektet började med att David Magnusson läste en artikel i tidningen som handlade om det växande fenomenet ”Purity Balls” i USA. Purity Balls är formella tillställningar där flickor eller unga kvinnor deltar i en ceremoni med sina fäder. Flickorna lämnar ett löfte – att fortsätta vara rena och leva rena liv inför gud, alltså inte ha sex före äktenskapet. 

– Jag blev helt chockad och tänkte att detta måste vara livrädda pappor som satt med bössorna på verandan och gjorde vad som helst för att beskydda sina döttrar, säger David Magnusson.

Hans fascination blev startpunkten. Han ville försöka förstå det som var så främmande för honom, han ville veta varför de här flickorna ville ge sina renhets-löften.

– Ju mer jag läste desto mer berörd blev jag. Pappor som deltog gjorde det som i deras kontext var det bästa de kunde, att skydda den de älskade. 

Sedan var det inte alltid så att papporna tagit initiativet till renhetsceremonin, ofta var det flickorna själva som gjort det, och som bett sina pappor att följa med.

– Jag blev tagen av mina egna fördomar, att jag hade så starka känslor och åsikter om de här personerna utan att jag faktiskt visste något om det, säger han.

För David Magnusson uppstår meningen i fotografiet i mötet mellan betraktaren och fotografiet. Han funderar på hur vi påverkas av egna värderingar och erfarenheter när vi tolkar världen omkring oss. Det unika med fotografi är ju förhållandet till sanningen – vad är en sanning, vad konstruerar en sanning. Hur kan en sak vara sann för en person och helt osann för en annan?

– Utmaningen att förstå något främmande ville jag föra över till betraktaren. Därför kom idén att fotografera porträtt, vackra sådana – så att de som var med fick känna sig stolta över bilderna på samma sätt som de var stolta över sin ceremoni. Samtidigt kan exakt samma fotografier berätta en helt annan historia till en betraktare med annan bakgrund.

Far och dotter eller döttrar fotograferades med de kläder som de hade under ceremonin, flickorna i vita klänningar och papporna i kostym. Bilderna är tagna med storbildskamera, och miljöerna i bakgrunden är valda utifrån att de har något med personerna att göra. I bakgrunden på ett av porträtten finns en oljepump som låg precis bakom familjens hus, en brandbil var självklart val för pappan som arbetade som präst på brandkåren, men bakgrunden kan också vara mindre specifikt kopplad till de som porträtterats och bara berätta om området de lever i: Det pappa-dotter-par som står i en öken bor precis vid gränsen till Arizona, till exempel. 

Hur de står på bilden har de porträtterade själva valt.

– När jag tog bilden sa jag att jag ville visa relationen de hade till varandra i det beslut de fattat. De fick avgöra själva om de skulle stå nära eller långt ifrån varandra, blunda, titta eller kramas – som de själva ville. Jag ville lyfta fram deras egen historia och inte detaljstyra, säger David Magnusson.

Alla är fotograferade i befintligt ljus vid samma tidpunkt på dagen, för att appellera till idén om renhet. Bredvid varje bild finns små texter, det är flickornas och pappornas berättelse om varför de fattat beslutet att genomgå Purity Balls-ceremonin. De flesta är tonåringar, men vissa av flickorna är väldigt små, bara några år gamla.

– Där har inte döttrarna fattat besluten, när det gäller de yngsta flickorna är det papporna som lovat vara ett gott exempel för sina döttrar och skydda dem, säger David Magnusson.

Han har ställt ut bilderna både i USA och Europa, och reaktionerna har blivit starka.

– Min förhoppning är att reaktionerna leder till nyfikenhet, att man börjar läsa texterna och samtalar om detta: Vad är det för normer i vår kultur som gör att vi reagerar så starkt? I Sverige där vi värnar om självbestämmande över vår sexualitet och religionsfrihet, där måste vi ju också få fatta beslutet att inte ha sex utanför äktenskapet utifrån sin religiösa övertygelse? Samtidigt som det självklart finns en problematik i ceremonierna.

David Magnusson tycker att diskussionen kan fastna i papporna och strukturen, men skulle önska att flickorna fick höras mer. 

– Jag vill inte rättfärdiga eller döma själva ceremonierna, bara samla material, skapa frågor och starta en diskussion. Där är vi tillbaka i min utgångspunkt: jag har ett ansvar att berätta de här unga flickornas historia på ett bra sätt, men hur var och en av oss värderar och tolkar detta måste vara upp till betraktarna. Purity handlar både om det komplexa sociala fenomenet med Purity Ball-ceremonierna, men också – och framför allt – om hur vi konstruerar mening i fotografi beroende på våra egna bakgrunder och värderingar, säger han. 

Ana Udovic

 Namn: David Magnusson
Bor: I Göteborg sedan några månader tillbaka, innan dess i Stockholm.
Familj: Flickvännen Alice.
Nominerad för: Purity, Bokförlaget Max Ström
Formgivare: Patric Leo och David Magnusson
Hemsida: davidmagnusson.se 

Läs intervjuer med samtliga nominerade i Svenska Fotobokspriset 2016

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt