Foto: Donald Boström

Vad gör SFF i Almedalen 2017?

-Vad handlade debatten om trygghetssystem om?
- Den handlade om att fotografer och andra kulturarbetare ska ha rätt att sjukskriva sig och få en korrekt sjukdomsgrundande inkomst från Försäkringskassan. Alla som arbetar med kultur lever med en dubbel otrygghet eftersom de både har osäker och ojämn inkomst och dessutom svårt att tillgodoräkna sig denna med nuvarande system.  Det krävs en bra reform som funkar för alla.

Vad händer i Almedalen som är intressant för fotografer?
- Seminarier om media och demokrati, kulturutredningen, upphovsrättsfrågor är exempel på vad som kan stärka och intressera fotografer.  Digitaliseringens konsekvenser och KROs seminarium om gestaltningsuppdrag är ytterligare teman som berör oss.  Dessutom har Nationalmuseet ett evenemang som berör det nationella ansvaret för fotografi. Fotohistorikern Eva Dahlman berättade om nätverket som SFF med flera driver sedan flera år tillbaka. 

Varför är det viktigt att fotograferna är på plats i Almedalen?
- Både fotografer och fotografin bör synas i Almedalen. Det är viktigt att fotografers perspektiv synliggörs i alla politiska sammanhang. Men vi saknar den fotografiska bildens närvaro. Fler utställningar behövs!

På vilket sätt kan du påverka situationen för fotografer som ordförande för SFF?
- Almedalen möjliggör många möten och bra samtal där både media och politiker är öppna för nya vinklingar. Jag tar flera visitkort med mig hem. Jag knyter kontakter som kan hjälpa mig i arbetet med att föra fotografers talan och att höja vår status. Jag har träffat många medlemmar på plats. Flera av dem tycker att SFF jobbar bra vilket gläder mig.

Här hittar du samtliga programpunkter för Almedalsveckan. Läs mer

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt