Svensk Bokkonst

Tid: Torsdag den 23 mars 2017 kl. 17.00

Plats: Kungliga bibliotekets hörsal, Humlegården, Stockholm.

Föranmälan: Boka plats senast den 15 mars genom att maila till: svenskbokkonst@kb.se

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt