Foto: Patrik Qvist, "Uttag medges ej" 2016

Supermarket på gång igen

Supermarket har sedan 2007 profilerat sig som en alternativ och internatinell konstmarknad. Mässan bjuder på internationella gäster, fotografi, konst, performance, artist talks i dagarna tre. Läs mer

PS Vill du gå på VIP-kvällen den 22 mars kontakta jenny.morelli@sfoto.se DS

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt