Foto: Stina Stjernkvist

Stefan Ohlsson prisas

Motiveringen lyder:

”Med stor konsekvens och ett outtröttligt engagemang har pristagaren genom åren undersökt den fotografiska tryckprocessen för att optimera tryckresultatet. Under 50 års tid har han testat allt från olika fotopappers och digitala printars hållbarhet, till nya kameror, scanners och programvaror.  Han har gjort repro och tryckprofiler till otaliga fotoböcker, och generöst delat med sig av sina erfarenheter till oss fotoförfattare, både i personliga samtal och i form av kurser och läroböcker.” 

- Med denna hedersutmärkelse vill vi uppmärksamma personer inom olika fält som genom året bidragit till att utveckla svensk fotoboksutgivning, men som sällan eller aldrig omnämns i utgivna böcker eller i samband med en boks lansering, säger Magnus Westerborn, ordförande Fotoförfattarna, Svenska Fotografers Förbund.

Bilder från SFF:s årsstämma, inspirationsföreläsningar och fest finns i ett album på Facebook som du hittar här  Samtliga fotografier: Stina Stjernkvist.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt