Prövningstillstånd för Skyttedal-dom

Prövningstillståndet beviljades måndagen den 13 februari 2017. Patent- och Marknadsöverdomstolen kommer därigenom att ta ställning till om en bilder på varningsskylt för minfält och kaktus kan anses vara dagshändelse. Om DN:s elektroniska sociala medier kan anses vara tidning och tidskrift, om det inte för intrång i namnfråga skall utgå skadestånd, om privat Facebooksida kan anses vara offentliggjord med mera. Läs mer

Relaterade artiklar:

Svenska Fotografers Förbund stödjer Skyttedals överklagande 

Dom meddelad i tvist Dagens Nyheter/ Skyttedal

Gratismentaliteten inför rätta

Även DN överklagar domen

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt