JK avslår lagförslag om drönare

I slutet av förra året meddelade regeringen att de ville ändra agstiftningen så att tillstånd inte längre ska behövas för drönarkameror.
Bakgrunden var en tidigare dom i Högsta förvaltningsdomstolen som i princip gjorde det helt förbjudet att fotografera och filma från drönare. JK har nu kommit med ett remissyttrande och skriver att de EJ tillstyrker det nya lagförslaget. Myndigheten anser att underlaget som de fått är alltför begränsat för att de kunna bedöma om förslaget är godtagbart ur ett integritetsperspektiv.

Läs tidigare artiklar om drönarfotografering:

SFF:
Moment 22 för drönarfotografer
Drönarfotografering förbjuds

Läs mer :
Justiekanslerns beslut
Medievärlden
Journalisten

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt