Foto: Magnus Wahman

Hur tar man betalt, Magnus Wahman?

Du är en av SFFs prisrådgivare, kan du berätta lite om dig själv?
-Jag har drivit mitt företag sedan 1998 men varit fotograf sedan mitten av 80-talet. Har haft alla tänkbara uppdrag som stillbildsfotograf men inriktat mig, vad gäller det kommersiella, på reklam- och industrifotografering. Under ett gäng år plåtade jag mycket mat och gjorde några kokböcker. Numer fokuserar jag en hel del på mina egna personliga projekt. Jag porträtterar svenska skådespelare och dokumenterar mina uppväxtkvarter för att nämna två. På uppdragsfronten har det på senare år blivit mycket hus och arkitektur. Jag tycker om blandningen mellan egna projekt och uppdragsfotografering. Det ena funkar inte utan det andra för mig.

Hur sätter man pris på en bild?
-Jag använder till stor del SFFs prisguide som utgångspunkt, både vad gäller prissättning och rättigheter. Mina stamkunder har avtalade priser men i övrigt går jag inte under de rekommendationer som finns i vår prisguide. När jag räknar fram en offert kalkylerar jag tidsåtgången och ser till att ha användningsområdet för bilderna klart med kunden. Försöker vara anpassningsbar och lämna priser både per halvdag/heldag eller per bild när det är en lämpligare lösning.

Vad är ett korrekt pris?
-Svår fråga! Det rätta priset är väl det som fotografen själv räknat fram som rimligt utifrån sin egen värdering av insats och det egna varumärket som fotograf. Sedan kan ju det skilja sig från uppdrag till uppdrag beroende på svårighet, utrustning och en mängd andra parametrar. Så svaret är nej, det finns inte ett korrekt pris, det finns flera. Eftersom alla uppdrag är olika så får man helt enkelt räkna fram det korrekta priset för varje enskilt tillfälle.

 I SFFs prisguide står det arkivbild, vad är det?
-Enligt mitt sätt att se på det kan det vara antingen en bild från ett tidigare uppdrag eller en egen bild som gjorts utan uppdragsgivare. Här värderar jag mina bilder lite olika. Jag använder mig av arkivbildsprislistan när det kommer till ”gamla” bilder jag gjort som uppdrag eller tagit utanför verksamheten vid exempelvis privata resor. När det kommer till egna projekt och bilder ur böcker eller från utställningar tar jag mer betalt för att behålla värdet i de bilderna.

Om en fotograf gör ett jobb till ett företags årsredovisning, är det kommersiellt eller redaktionellt jobb?
-För mig är en årsredovisning en kommersiell produkt. Även om det finns innehåll som är redaktionellt ges en årsredovisning ut av ett företag eller en organisation som en del dess marknadsföring. Om den inte ges ut med ett marknadsföringssyfte kommer ju varken vi fotografer, copywriters eller formgivare att anlitas. Jag har haft diskussionen någon gång om att en årsredovisning skulle vara redaktionell, att företaget ser det som en typ av pressrelease att visa upp sin verksamhet och sina ekonomiska siffror, jag tycker absolut att det är kommersiellt.

Har du något tips för att få bra betalt?
-Gör bra jobb och visa på kontinuitet i ditt arbete.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt