Hur påverkas fotografer av den nya dataskyddsförordningen?

Här går SFF:s jurist Thomas Riesler igenom nyheterna i den nya lagen här och vad du ska tänka på. Foto: Robert Blombäck

Vad är en personuppgift? 
En personuppgift är varje upplysning som avser en direkt eller indirekt identifierbar person, det vill säga varje uppgift som kan kopplas till en fysisk person som bidrar till att denne kan identifieras. Varje fotografisk bild som innebär att man kan identifiera en person räknas som en personuppgift rent juridiskt.

Lagen säger att den som behandlar personuppgifter kan behöva tillstånd, vad är en behandling?
En behandling är helt enkelt alla åtgärder som kan vidtas med personuppgifter. Exempel på de viktigaste behandlingsåtgärderna är insamling (exempelvis fotografering), registrering (exempelvis kundregister), lagring (i fysiskt eller digitalt bildarkiv eller på internet i din digitala portfolio), spridning (via sociala media, hemsidor, digital portfolio), radering med flera behandlingar. I vissa fall är sådan behandling fortfarande tillåten, men när den inte är det kan du behöva ett samtycke (tillstånd) från den vars uppgifter du behandlar.

När är behandling tillåten?
Behandling är alltid juridiskt ok när det finns ett samtycke från den vars personuppgifter du behandlar. Det är även tillåtet att behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att du ska kunna fullgöra ett avtal med den registrerade, till exempel om du har en beställning på porträttfotografering

Vad ska ett samtycke innehålla?
Det krävs att samtycket är en ”frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring”. För att uppfylla dessa krav är det viktigt att den som avger samtycket (din kund) får ett reellt val. Detta innebär att man inte får koppla vissa krav till valet, exempelvis att vid en beställning av ett fotouppdrag får du inte kräva att bilderna ska få läggas upp på din Facebooksida för att du ska göra uppdraget. Då brister det på frivilligheten. För att samtycket ska vara informerat ska den registrerade (kunden) först ha fått tillräcklig information om behandlingen och sedan lämnat sitt samtycke. Alltså: en begäran om skriftligt samtycke ska läggas fram på ett sätt som klart och tydligt kan skiljas från andra frågor och den ska vara begriplig och lättillgänglig. Om personuppgiften (exempelvis bilden) ska användas för olika ändamål krävs att samtliga ändamål tas upp i samtycket för att de ska bli gällande.

Thomas Riesler, förbundsjurist Svenska Fotografers Förbund

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt