Foto: Thomas Johansson

Hur ansöker man om IR-pengar?

Hur mycket pengar skickar ni ut till fotografer genom IR?
Nästan 4 miljoner kronor fördelar vi för fotografi.

Hur många fotografer anmäler sig?
Nästan 1200 personer anmäler IR för fotografi i böcker, tidningar och tidskrifter.

Hur mycket ersättning kan man få?
Om man anmäler IR för fotografi i böcker kan man få upp till 25 000 kronor per år. IR för fotografi i tidningar/tidskrifter är max 15 000 kronor per år. Minsta belopp som betalas ut är 250 kronor i båda kategorierna.

Är det värt att anmäla bilder i fall man bara publicerat ett par stycken?
Jag tycker alltid att det är värt att anmäla bilder. Fördelningen blir olika, dels beroende på hur mycket pengar vi får i varje kategori just det året, dels beroende på hur många upphovspersoner som söker och hur många bilder som matas in i systemet just det året. Det är därför svårt att veta från år till år var gränsen går vad som är ”värt besväret”. Men om man har mer än 5 bilder i en så kallad tidskrift, eller mer än 25 i dagspress så tycker jag att man ska ansöka. 

När är det vettigt att anmäla?
Ett tips till den fotograf som har många bilder publicerade i olika tidningar är att rapportera in löpande under året, kanske vid 3-4 tillfällen. Det är också viktigt att tänka på att inte ”klumprapportera” eftersom man bara får ersättning för max 15 bilder per utgåva (utgivningsdag och publikation). Det innebär att om du rapporterar in en hel månads bilder på ett enda datum så tar systemet bara med 15 av dessa i fördelningen.

Är det värt att anmäla IR om man bara gett ut en bok under året?
En bok har ”en livslängd” i IR-systemet 5 år från utgivningsåret. Det innebär att de bilder du anmält ligger kvar till dess att de inte är giltiga längre. En bild i en bok är alltså alltid värd att rapportera in eftersom den tillsammans med andra bilder längre fram kan ge ersättning. Har du bilder i läromedel är det i princip alltid värt att anmäla IR eftersom läromedel ger höga poäng. Maxantalet bilder som ger ersättning för IR i böcker är 50, men eftersom böckerna ger ersättning i flera år så råder vi alla att skriva in exakt antal bilder även om det är fler än 50. Reglerna kan ju ändras till kommande år och då vill du ju ha ut maximal ersättning som du har rätt till.

Här kan du läsa mer om IR och ansöka om ersättning.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt