Höjningar av biblioteksersättningen

Regeringen har godkänt en överenskommelse mellan Kulturdepartementet och Författarförbundet, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund. Den innebär en förstärkning av biblioteksersättningen de kommande två åren. 

Biblioteksersättningen höjs med nästan 7 miljoner kronor 2018 och ytterligare 7,6 miljoner kronor 2019, motsvarande en höjning med 9.4 procent. Detta är en följd av att biblioteksersättningens grundbelopp höjs med 8 öre per utlån för 2018, och ytterligare 8 öre för 2019. 

- Vi ser detta som en markering för yttrandefriheten och ett understrykande av hur viktigt det är med kvalitet i bild och ord. Nu ökar möjligheten för fotografer,
illustratörer, författare och översättare att kunna utföra ett bra jobb, säger Anki Almqvist, ordförande i Svenska Fotografers Förbund.

Biblioteksersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond som kompensation för att författares och andra upphovsmäns verk får lånas ut avgiftsfritt från folk- och skolbibliotek.

Läs mer:
Pressmeddelande
Regeringens hemsida
Dagens Nyheter

Bifogade filer: 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt