Foto: Charlotte Ekelöf

Hasselblads fotostipendiater utsedda

Hasselbladstiftelsen delar för första gången ut tre fotobokstipendier. Fotoboken är idag en viktig del av det fotografiska fältet. Målet med stipendierna är att stödja och bidra till att utveckla fotoboksutgivningen i Norden. Victor-stipendiet har delats ut sedan 2005 och består av 6 månaders ateljévistelse i New York. Läs mer

 

På bilden: Hasselblads VD Christina Backman, pristagarna Hendrik Zeitler och Helga Härenstam samt Hasselbladstiftelsens styrelseordförande Göran Bengtsson.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt