Grafik: Christian Williamsson

Fler fotografer slåss om samma pengar

2007 uppgav ungefär 5300 f-skattare att de hade reklam-, press- och porträtt-fotografi som huvudsyssla i sina deklarationer. Deras företag omsatte sammanlagt cirka 2,85 miljarder kronor. 2012 uppgav över 8000 fotografer samma inriktning. Samma år var deras sammanlagda omsättningen 2,87 miljarder. Det betyder att allt fler aktörer är med och delar på ungefär lika mycket pengar.


Siffrorna från SCB visar också att till exempel porträttfotografers omsättning nästan halverats sedan 2007 då medelomsättningen låg på över 800 000. Fem år senare är medelomsättningen nere i 400 000 kronor. En gissning är det förlorade passfoto-tillståndet har påverkat deras verksamhet negativt . Reklamfotografer som 2007 omsatte 700 000 kronor har i genomsnitt en omsättning på 500 000 år 2012.

Antalet frilansande press- och övriga fotografer har ökat med cirka 50 procent de senaste fem åren, möjligen har det att göra med att det har att göra med att mediehusen gör sig av med allt fler anställda fotografer och att dessa blir frilansare i stället. Pressfotografernas omsättning har sjunkit från 340 000 till cirka 270 000 år 2012.En nisch som allt fler fotografer söker sig till är rörlig bild och filmfotografi. Inom “rörlig bild” är det svårt att hitta statistik. Men jämför man den totala omsättningen för stillbildsfotografi med filmproduktionsbolag omsätter film nästan femton gånger mer än stillbildsfotografi. Aktörerna har heller inte nämnvärt ökat i antal i samma grad som för stillbildsfotograferna. Siffrorna från filmbranschen handlar om fler yrken än fotograferna, branschen sysselsätter en mängd olika yrkeskategorier. Men vad många SFF-fotografer vittnar om är att efterfrågan på rörlig bild ökar. Enligt sfotos egen sökmotor Sök fotograf jobbar cirka 10 procent av förbundets medlemmarna även med rörligt bildmaterial.

Enligt allabolag.se finns det över 8000 företag med fotografi som huvudverksamhet.  Av dessa är cirka 3300 etablerade  i Stockholm, 1342 i Västra Götaland, 1103 i Skåne, 282 i Uppsala, 248 i Östergötland, 215 i Halland och 188 i Norrbotten. Endast 114 av dessa är aktiebolag, 6 stycken är handels eller kommanditbolag. Resten är enskilda firmor.  Merparten av dessa företag (5405 stycken) uppger sig ha en omsättning mellan 1-499 000 kronor.


Enligt SCB:s statistik har antalet anställda fotografer ökat. 2007 fanns 1 863  anställda fotografer. 2012 var 2304 anställda och 2013 hade 2409 en anställning. Uppgiften förvånar eftersom alla andra signaler som SFF har fått, pekar på att många fotografer blivit av med sina tjänster, inte minst inom media.

När SFF genomförde Yrkesundersökningen 2008 uppgav fotograferma att endast 1 procent av deras totala omsättning kom från olika typer av stipendier eller kulturstöd.  Få av de anslutna yrkesfotograferna lever på stipendier.  År 2012 betalade Bildkonstnärsnämnden ut runt 5,6 miljoner till fotografer av totalt 63 miljoner totalt. Observera att vissa fotografer inte söker som fotografer utan som bildkonstnärer och återfinns då inte i sammanräkningen ovan. Författarfonden delar inte in sökanden i olika yrkeskategorier och saknar därför statistik. Men en snabb uppskatttning av alla som beviljades stöd 2012 ger vid handen att fotograferna är mellan 20-25 stycken av totalt 336 namn.

SFF:s ordförande Anki Almqvist tycker det är oroväckande att den totala omsättningen för stillbildfotografi inte ökat trots att fotograferna blir och fler och fler.  Hon tror också att det finns fotografiska verksamheter som gömmer sig i annan statistik.

-Vi filmar, vi förbereder bilder till tryck, vi retuscherar, skapar konst, undervisar med mera.  Jag är dessutom väldigt förvånad över att se att antalet anställningar verkar ha ökat sedan 2007, det är naturligtvis mycket glädjande om den statistiken stämmer.

 

Bifogade filer: 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt