Foto: Zanele Muholi. "Julile I, Parktown, Johannesburg", 2016

Dokumentära perspektiv på mänskliga rättigheter

De inbjudna föreläsarna visar att fotografi inte nödvändigtvis måste visa misär och nöd för att förmedla kritik och väcka motstånd. Även positiva bilder av överlevnad, framsteg, gemenskap och empati kan ingå i ett kritiskt berättande. Språk: engelska. Här hittar du mer information om de medverkande

Läs mer om programmet för Changing Views- documentary perspectives on human rights och anmäl dig på Museets hemsida. Läs mer

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt