De får stipendier från författarfonden

1 årigt arbetsstipendium till:

Rune Andersson
Julia Lindemalm
Alexander Mahmoud
Johan Persson
Kristoffer Sahlén
Nils Bergendahl
Stefan Bladh
Bruno Ehrs
Björn Engberg
Erja Lempinen
Pieter ten Hoopen
Björn Ullhagen
Pernilla Zetterman

2 årigt arbetsstipendium till:

Donald Boström*
Hannah Modigh
Tobias Fält
Stefan Wettainen

5 årigt arbetsstipendium tIll:

Bert Leandersson

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att vara 1 februari - 1 mars 2018.  Läs mer

Här är hela listan med stipendiater.

 *Ewa Stackelberg deltog ej i beslutet om Donald Boströms stipendium på grund av jäv. Ansvariga för fackböcker har berett ärendet.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt