Foto: Caroline Jensen

De får SFF:s rese- och utbildningsstipendium 2017


Foto: Anders Kristensson vars projekt går under arbetsnamnet Klimat och råvaror. Han kommer att resa till Ecuador för pengarna.


Foto: Caroline Jensen vars projekt heter Room for therapy. Hon kommer att resa till Island och St Petersburg för pengarna.


Foto: Laura Leyshon. Hennes projekt handlar om måltider och matkultur och hon kommer fortsätta resa genom Sverige.

Rese- och utbildningsstipendiet delas ut den 22 april på vår årsstämma, inspiration och fest: Läs mer

Här kan du hitta mer information om vilka stipendier vi delar ut och när det är dags att söka. Läs mer

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt