Foto: Mikael Bertmar

Mikael Bertmar/ Winterviken

2017-10-012017-10-23
Winterviken, Vinterviksvägen 60, Stockholm

Mikael Bertmar har en utställning på Winterviken mellan den 1/10 - 23/10

Läs mer: http://www.winterviken.se/om-oss/konst

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt