Anki Almqvist. Foto: Knut Koivisto

Pengar finns visst!

Har vi mediekris eller är det strukturfel? Är ägarnas vinstkrav på 10–14 procent möjligen för högt för att god journalistik ska kunna bedrivas? Om mediehusen behöver sparka fotografer och journalister, sänka sina arvoden och skriva oskäliga avtal med upphovsrättspersoner, är det något som är grundläggande fel.

Om ägarna inte helt ska urholka den journalistiska anständigheten är det dags att ge oss, som skapar innehållet, betalt. Varför snyftas det ideligen om medieägarnas svåra ekonomi? Varför är det fotografer och skribenter som ska trolla med knäna för att vinstkravet ska gå i lås? Pengar finns ju. Under styrelsens första år har vi gjort en kartläggning av det nya medielandskapet. Den ger en tydlig fingervisning om att vi måste kräva en del av pengarna som finns i form av ägarnas vinster. Det är inte rimligt att kunna hålla hög kvalitet när cirka hälften av fotografarvodena ska räcka till samma mängd bilder.

8 000 svenska fotografer delar i dag på samma omsättning som 5 000 fotografer gjorde för sex år sedan. Med denna framfart av bildjournalistik som ren affärsverksamhet finns en risk att yrket fotograf inte går att leva på. Men vad händer då? Ja, då skulle tidningsägarna snuvas på sina vinstintäkter och deras tidningar bli en dålig business. God journalistik och goda intäkter måste gå att förena. Det är en demokratisk fråga, anser jag och många med mig. 

Jag har märkt att det hörs när vi ryter. Vårt förbund är något att räkna med i debatten om oskäliga avtal och sänkta arvoden. Vi intog flera scener i Almedalen i somras. Där förde vi fram vår syn på mediebranschens hantering av bildjournalistiken. Vi höll ett välbesökt evenemang där vi visade ett bildspel med fantastiska bildreportage. Avsaknaden av fotografi i tidigare Almedalsdebatter fick oss att vilja klargöra att producerandet av god bildjournalistik inte låter sig göras utan professionell erfarenhet. Vill vi ha kvar yrket fotograf måste vi själva ställa krav på att få del av de pengar som finns. Vi måste inse att det är ett politiskt ställningstagande om vart intäkterna ska gå, inte en tvingande ekonomisk lag. 

Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, skrev i dn nyligen att det är oerhört viktigt att lyfta de ytterst komplicerade frågorna om varför journalistiken befinner sig i kris när ägare till flera stora medieföretag gör betydande vinster. Och det är precis det vi försöker göra: lyfta dessa frågor upp i ljuset.Det är det enda sättet att värna vår yrkesstolthet och inte luras att avstå det vi har rätt att inkassera för vårt viktiga arbete.

Rapporten "Det nya medielandskapet- om bildjournalistikens förändrade villkor"  har vi nu publicerat. Här kan du läsa/ladda ned den.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt