Foto: Knut Koivisto

Jag söker inte en partner - jag söker många

Finnes: En glad och förbannad kvinna med fotografi som levebröd. Tar gärna plats men behöver hjälp att kräva rimliga avtal och arvoden. Intressen: Justa avtal och mysiga hemmakvällar. Politisk hemvist: Ja. Ursprung: Ja.

Sökes: En engagerad person som älskar fotografi och som inser sin vikt i guld. Kön: Alla. Ålder: Alla. Intressen: Bild/Omvärld/Justa avtal. Politisk hemvist: Ja. Ursprung: Alla.

Till dig som redan är medlem vill jag säga att jag tycker vår relation flyter på bra. Jag hoppas att du vet att förbundet finns för dig.  Annonsen ovan riktar sig förstås till alla de fotografer som fortfarande saknar partner. Vi behöver er. Ni behöver oss.

Trots årstiden ser jag flera ljus i mörkret och jag är mer övertygad än någonsin om att vi kan kräva bättre arbetsvillkor, nu när vi har kartlagt branschen och hittat lösningar på flera av våra problem. Vi vet att mediebranschen har plåstrat om sig och gått vidare. Vi måste hänga på och återta vår ställning som viktiga upphovspersoner. Som jag sagt flera gånger tidigare: Ensam är inte stark.  Vi behöver kliva ur den narcissistiska bubblan som finns i vårt samhälle och gå samman!

En stor och komplex fråga, såväl i Sverige som i Europa och resten av världen är att slåss för upphovsrätten globalt. Under den analoga tiden riktade jag mina bilder till svenska läsare i första hand. Digitaliseringen har medfört att hela världen kan läsa mina bilder i samma sekund som jag publicerar dem. Våra fotografier valsar runt på nätet utan att någon som helst ersättning utgår till oss fotografer.

Tro det eller ej, det pågår ett stort och viktigt arbete för att skapa ersättningsmodeller till upphovspersoner vars bilder sprids på internet. Men vi måste själva bevaka och delta i den processen. Den sker inte av sig själv.

I den nya medieutredningen Medieborgarna & medierna, lyser tyvärr diskussionen om bildens värde med sin frånvaro. Utredningen fokuserar mest på den digitala världens rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ansvar. Författarna har tyvärr förbisett hur viktigt det är att bildens upphovsrättsinnehavare ska få betalt.

Det har varit ett händelserikt år. Att delta i Almedalen var ett viktigt avstamp för oss att börja synas och höras i det offentliga rummet.

Fotobok Göteborg, alternativet till bokmässan, blev en succé, där deltog SFF i organiseringen. Fotoboken blir allt viktigare i berättandet med bild.

Under 2016 kommer vi att fortsätta att turnera i landet för att träffa er och prata om rapporten Det nya medielandskapet.

Tack alla ni som under året har bidragit till att vi har kunnat jobba med alla viktiga frågor. Vi tror nämligen att det går att påverka. Jag söker inte en partner, jag söker många. Jag hoppas att ännu flera yrkesfotografer ska komma med i det förbund som jag är stolt medlem i: SFF.

God jul och gott nytt år!

Anki Almqvist, ordförande SFF

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt