Foto: Kenny Bengtsson

Kenny Bengtsson

2017-02-252017-08-27
Utvandrarnas hus, Kulturparken Småland

Kenny Bengtsson visar
"Jag kom ensam"-
om flykt i barn- och ungdomen
25 februari - 27 augusti

Läs mer:
www.kennybengtsson.se
www.monument.se

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt