John S Webb

John S. Webb/ Tingsryds Konstförening

2017-02-252017-03-24
Tingsryds Konstförening / Tingsryds bibliotek

TRAVELLING
John S. Webb

25/2–24/3/2017
Tingsryds Konstförening / Tingsryds bibliotek
Skyttegatan 2, Tingsryd

Vernissage lördag 25 februari kl.10-13
30 fotografier ifrån den kommande boken “TRACE: TRAVELLING”:
USA, England, Wales, Afrika, Grekland, Australien, Nya Zealand, Singapore.

Opening Saturday 25th February 10am-1pm
30 images from the coming book ”TRACE TRAVELLING” to be published late 2017.

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt