Foto: Helene Schmitz

Helene Schmitz/Skellefteå Konsthall

2017-09-162017-11-19
Skellefteå Konsthall, Skellefteå

Helene Schmitz har en utställning på Skellefteå Konsthall mellan den 16/9 - 19/11
Läs mer: http://www.skelleftea.se/upplev/kultur/konst-museum-och-slojd/skelleftea...

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt