Hans Gedda/ Bror Hjorths hus

2017-10-142017-11-26
Bror Hjorths Hus, Uppsala

Tillsammans med Bror Hjorths Hus i Uppsala har Link Image Art Edition curerat en utställning om fotograf Hans Geddas arbeten. Utställningen heter "Karaktärer" och fokuserar på Geddas fotografiska och tecknade porträtt.
Alla fotografier i utställningen finns tillgängliga att köpa via Link Image. Utställningen är öppen 14 oktober – 26 november 2017.
Läs mer

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt