Eva Edsjö/ Debaser

2017-12-072017-12-14
Debaser, Stockholm

Eva Edsjö visar musikporträtt 2014-2017 på Debaser. Läs mer: https://www.facebook.com/events/354485188347711/
Följ Eva Edsjö på Instagram @evaedsjo

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt