Foto: Carl von Scheele

Carl von Scheele/ Eksjö museum

2018-01-132018-02-18
Eksjö Museum, Eksjö

Den 13 januari vernissage för fotoutställningen 100! på Eksjö museum. I utställningen 100! porträtteras ett antal hundraåringar i Sverige och deras levnadsöden. Till utställningen finns fotoboken med samma namn där också personerna intervjuas. Utställningen pågår till och med den 18 februari. Läs mer www.scheelephoto.se

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt