Bilden av Krig/ Bonnier Konsthall

2017-09-202018-01-14
Bonnier Konsthall, Stockholm

BILDEN AV KRIG 20 SEP 2017 - 14 JAN 2018

Bilden av krig kretsar kring hur bilder av krig påverkar människan. Utställningen samlar verk från mer än 30 internationellt verksamma konstnärer som på olika sätt förhåller sig till pågående eller historiska konflikter i sin konst. De reflekterar över vad som syns och om vad som döljs i skildringar av våld och tillsammans ställer de relevanta frågor om vad krigets bilder producerar, får för konsekvenser och hur de sprids.

Erbjudande till SFF-medlemmar: se "Bilden av Krig" på Bonniers Konsthall tillsammans med kurator Theodor Ringborg den 10 januari. Kontakta kansliet för erbjudandekod: hanna@sfoto.se eller jenny@sfoto.se

Läs mer: http://www.bonnierskonsthall.se/utstallning/bilden-av-krig/

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt