Foto: Annica Karlsson Rixon

Nytt stycke fotohistoria

Nu handlar det om "Lika med", utställningen på Moderna Museet 1991 som curerades av Iréne Berggren och producerades av Svenska Fotografers Förbund.. Omkring 100 fotografer deltog med bilder som grupperades utifrån fyra begrepp: värde, identitet, begär och förvandling.

Kritiken mot tillvägagångssättet var hård och många tyckte att fotografernas bilder användes för helt andra syften än deras egna. Andra såg "Lika med" som ett genombrott för ett postmodernt synsätt inom fotografin i Sverige. Genom utställningen kom en ny generation av kvinnliga fotografer att etablera sig på den svenska konstscenen med namn som Annika von Hausswolff, Lotta Antonsson och Annica Karlsson Rixon för att nämna några. 

Samtidigt som boken släpps pågår en utställning på Hasselblad Center i Göteborg: Lika med (återuppförd) 26 novembe 2011–15 januari 2012. Läs mer här.

Boken går att hitta genom Hasselbladstiftelsen. Läs mer här.

 

SFF info

SFF

SFF är med över 2000 medlemmar den största organisationen för fotografer i Norden.

Förbundsnytt